• Procedure inschrijven nieuw lid

  Inschrijven als lid van SVA vereist het invullen van 2 formulieren en dient te gebeuren met een vaste computer. LET OP: met een smartphone of tablet werkt het 2e formulier niet goed.

  1. Het eerste formulier (onderstaande) wijst op de plichten waarmee je akkoord moet zijn om lid te kunnen worden van SVA. Tevens wordt gevraagd of je het gedrukte, papieren clubblad van SVA wilt ontvangen.

  2. Het tweede formulier, wat wordt geladen na het versturen van onderstaand formulier, betreft de daadwerkelijke inschrijving van de persoonlijke gegevens. 

  Na het verzenden van beide formulieren zal de ledenadministrateur van SVA de gegevens controleren en het lidmaatschap definitief maken. 

  Duur van het lidmaatschap en opzeggen

  1. De duur van een lidmaatschap is tot 31 mei van een lopend seizoen en wordt daarna automatisch met een jaar verlengd.

  2. Contributie wordt verrekend over een heel contributiejaar, ook bij blessures, lange vakantie('s) of andere redenen waardoor er lange tijd niet gevoetbald kan worden. 

  3. Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 31 mei via de website te worden gedaan middels het daarvoor bestemde formulier.

   

 • Alvorens...
  SVA is een vereniging die puur draait op vrijwilligers. Wij gaan bij SVA netjes met elkaar om en hebben respect voor elkaar. Om de vereniging draaiende te houden zijn de leden verplicht om minimaal twee tot drie keer per jaar een kantinedienst of ander vrijwilligerswerk voor de vereniging uit te voeren.

 • Clubblad
  Alle actuele info, nieuws en wetenswaardigheden zijn te lezen op de website. Tijdens het seizoen verschijnt echter ook wekelijks een clubblad in gedrukte vorm. Daarin staan eveneens alle reeds online gepubliceerde items (nieuws en wedstrijdverslagen), wedstrijdprogramma's en uitslagen. Als u alles online leest kunt u de organisatie ontlasten en ervoor kiezen om het clubblad niet in gedrukte vorm te ontvangen.

 • Machtiging
  Door het verzenden van dit aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan SVA om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie e.d. en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SVA. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 • Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor SVA van groot belang. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

  Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

 • Formulier 1 voor inschrijven nieuw lid