• UPDATE 1 OKTOBER: ALLE GEBOUWEN EN HET TERRAS BIJ SVA ZIJN GESLOTEN. ONDERSTAANDE TEKST EN LOOPROUTES ZIJN, VOOR ZOLANG HET DUURT, NIET VAN TOEPASSING. 

  Om de besmettingsrisico’s met Covid-19 bij SVA zo veel mogelijk te beperken is door het hoofdbestuur van SVA bijgevoegd protocol opgesteld, waarbij het protocol voor de horeca zo veel mogelijk wordt gevolgd. Het betreft hier een protocol voor het gebruik van de kantine, het terras en de kleedkamers. Insteek van het bestuur is, dat er zo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kantine en dat consumpties zo veel mogelijk buiten worden genuttigd. Eenieder die de kantine, het terras en de kleedkamers bij SVA betreedt, wordt geacht op de hoogte te zijn van dit protocol en daarnaar te handelen. Op deze manier stelt het bestuur van SVA zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele besmettingen met Covis-19, wanneer gestelde regels niet worden opgevolgd.

  De kantine, kleedkamers en of terras zullen beperkt worden opengesteld. Week op week zal de situatie worden bekeken en worden aangepast aan de hand van de landelijke ontwikkelingen. Op de media-kanalen van SVA zal de actuele stand van zaken worden gepubliceerd. Het is zeer belangrijk dat de coronamaatregelen juist worden nageleefd.

  Lukt dit niet dan gaat de boel onherroepelijk op slot.

  Zie het bijgevoegde schema voor de looproutes in de kantine en terras.

  Coronamaatregelen: Het coronaprotocol is leidend. 

 • Coronaprotocol

 • Looproute