• BERICHT VAN HOOFDBESTUUR AAN ALLE HOOFDLEIDERS, TEAMLEIDERS, TRAINERS, SPELERS EN BEZOEKERS VAN SVA.

  Update Corona-maatregelen

  ALGEMEEN

  Het Corona-protocol, te vinden onder deze link, is leidend. Ter aanvulling en benadrukking, de volgende zaken op een rij:

  Het is erg belangrijk dat er zo weinig mogelijk mensen naar het SVA-complex komen. Voetballen is voor iedereen het belangrijkste. Ga dus niet met het complete gezin, inclusief opa’s en oma’s, naar de wedstrijd kijken. 

  De 1.5-meter richtlijn geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. 

  In verband met het toenemend aantal besmettingen om ons heen is SVA genoodzaakt om de maatregelen verder aan te scherpen. Voor de zaterdag gaan we verder op de huidige voet, zie hieronder beschreven.

  Voor de zondag is er een wijziging: de kantine en het terras zijn deze dag in principe enkel toegankelijk voor SVA-leden

  De teams die van andere verenigingen worden verzocht meteen richting de kleedkamers te gaan en na afloop het SVA-terrein te verlaten. Het druist in tegen onze gastvrijheid maar we zijn hiertoe genoodzaakt. 

  In de kantine wordt GEEN muziek gedraaid en zit men anderhalve meter uit elkaar. De reden van geen muziek is het feit, dat bij achtergrondmuziek er luider wordt gepraat en men dichter naar elkaar toe neigt te zitten.

  Op zondag krijgt iedere aanvoerder van SVA-teams (behalve SVA 1 ) een corona-hesje. De aanvoerder zorgt ervoor dat iemand van het team of een andere betrokkene als corona-steward optreedt.

  Meer "zondag": zie hieronder.

   

  ZATERDAG

  • Kleed je zoveel mogelijk thuis om. 
  • Tot en met de O12 is er GEEN kleedkamer beschikbaar. Thuis aankleden en douchen.
  • Vanaf O13 tot en met de O17 is er 1 kleedkamer beschibaar per team, vooraf en in de rust. Kleedkamer moet tijdens de wedstrijd VOLLEDIG leeg zijn en netjes worden achtergelaten. Voor de spullen zijn er lockers beschikbaar.
  • Vanaf de O19 zijn er 2 kleedkamers per team beschikbaar, vooraf, in de rust en achteraf. Maximaal 7 personen per kleedkamer op 1,5 meter afstand. Kleedkamer moet tijdens de wedstrijd VOLLEDIG leeg zijn en netjes worden achtergelaten. Voor de spullen zijn er lockers beschikbaar. 
  • SVA-teams zien erop toe dat ook de kleedkamer van de tegenstander netjes wordt achtergelaten. SVA-teams die dit niet goed uitvoeren kunnen de wedstrijd erna van een kleedkamer worden onthouden.
  • Van bovenstaand kleedkamerbeleid kan per individueel team worden afgeweken als de situatie hierom vraagt. Teams worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. 
  • Als de kleedkamers geopend zijn dan zijn deze alleen toegankelijk voor de voetballers. Dus NIET ouders, familieleden, vrienden en kennissen. 
  • Mijdt zoveel mogelijk de kantine. 
  • Alcoholvrije consumpties zijn te verkrijgen buiten op het terras, achteraan aan de rechterzijde van het clubgebouw (kant van de Dorpsstraat). 
  • Uitsluitend zitten in kantine en terras op 1.5 meter afstand. Vol = vol!
  • Elk team van SVA regelt voor zijn eigen wedstrijden en het aanwezige publiek zelf een corona coördinator. Dat kan zijn een van de teamleiders zelf of een ouder of een reservespeler. Bij het wedstrijdsecretariaat wordt een geel hesje uitgedeeld per SVA-team. Taak van de coördinator is toezicht houden op het naleven van de 1,5 meter regel rondom het veld en in de rust en na de wedstrijd in en rondom de kantine. 
  • Als er geen team-steward wordt aangesteld door het team, dan behoudt SVA zich het recht voor om deze wedstrijd, of de eerstvolgende wedstrijd van het betreffende team, af te gelasten.  

  ZONDAG

  • Vanaf de O19 en ouder zijn er 2 kleedkamers per team beschikbaar, vooraf, in de rust en achteraf. Maximaal 7 personen per kleedkamer op 1,5 meter afstand. Kleedkamer moet tijdens de wedstrijd VOLLEDIG leeg zijn en netjes worden achtergelaten. Voor de spullen zijn er lockers beschikbaar. 
  • Voor SVA 1 en de tegenstander zijn er 2 kleedkamers per team beschikbaar. Ook hier geldt: maximaal 7 personen per kleedkamer op 1,5 meter afstand. Kleedkamer mag bezet blijven tijdens de wedstrijd maar moet VOLLEDIG leeg zijn en netjes worden achtergelaten na afloop. 
  • SVA-teams zien erop toe dat ook de kleedkamer van de tegenstander netjes wordt achtergelaten. SVA-teams die dit niet goed uitvoeren kunnen de wedstrijd erna van een kleedkamer worden onthouden.
  • Van bovenstaand kleedkamerbeleid kan per individueel team worden afgeweken als de situatie hierom vraagt. Teams worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. 
  • Als de kleedkamers geopend zijn dan zijn deze alleen toegankelijk voor de voetballers. Dus NIET ouders, familieleden, vrienden en kennissen. 
  • Mijd zoveel mogelijk de kantine. Tap is wel open van 11:45 uur tot 13:15 uur en van 16:00 uur tot 18:00 uur. 
  • Uitsluitend zitten in kantine en terras op 1.5 meter afstand. Vol = vol!
  • Elk team van SVA regelt voor zijn eigen wedstrijden en het aanwezige publiek zelf een corona coördinator. Dat kan zijn een van de teamleiders of een reservespeler. Bij het wedstrijdsecretariaat wordt een geel hesje uitgedeeld per SVA-team. Taak van deze coördinator is toezicht houden op het naleven van de 1,5 meter regel rondom het veld en in de rust en na de wedstrijd in en rondom de kantine. 
  • Als er geen team-steward wordt aangesteld door het team, dan behoudt SVA zich het recht voor om deze wedstrijd, of de eerstvolgende wedstrijd van het betreffende team, af te gelasten.  

  Ten allen tijden geldt dat het SVA-bestuur ter plekke kan ingrijpen als de regels niet of onvoldoende worden nageleefd. Wedstrijden kunnen tijdelijk worden stilgelegd of zelfs worden gestaakt. Tevens kan het clubgebouw onmiddellijk worden gesloten.

  Wij begrijpen zelf donders goed dat dit alles volledig indruist tegen de gastvrijheid van SVA. We hebben echter geen keus. Als 1 van de grootste clubs uit de Zaanstreek hebben we strakke regels nodig. 

  We rekenen op ieders gezonde verstand en volledige medewerking!

   

  SVA-bestuur.