• Kort gezegd: de “Club van 50” is de evenementencommissie van SVA en bestaat uit een groep enthousiaste SVA’ers die jaarlijks een leuk programma presenteren van leuke activiteiten voor jong en oud. Zie dit artikel het programma (ondervoorbehoud ivm corona) voor het komend jaar. 

    Maar eerste even een stukje geschiedenis: 

    Op 4 juli 1964 werd de jaarlijkse ledenvergadering van SVA gehouden in het R.K. Verenigingsgebouw wat later het Wapen van Assendelft werd. Doordat SVA in die tijd wel wat financiële steun kon gebruiken ontstond tijdens die vergadering spontaan het idee om 50 personen te zoeken die jaarlijks 10 gulden doneerden voor SVA. Dit werd “De Club van 50” genoemd. Voor die tijd bestond er al een “Commissie Rood-Wit” binnen SVA die een klein bedrag aan contributie vroeg aan haar leden en vervolgens het binnengekomen bedrag schonk aan SVA in de vorm van een bruikbaar cadeau, bijvoorbeeld meubilair, muziekinstallatie of een bal voor het eerste elftal. Erelid en oud-voorzitter wijlen Joop van der Laan was in die tijd de woordvoerder van die commissie en hij was tijdens die vergadering de eerste initiatiefnemer richting een “Club van 50”. In al die jaren zijn er wisselende samenstellingen geweest en bleef het ook niet bij 50 personen. De club kreeg een apart bestuur en ging evenementen organiseren waaronder de maandelijkse klaverjasavonden. 

    Tegenwoordig bestaat de Club van 50 uit 12 personen, variërend van een aantal ervaren rotten tot een aantal “jonge honden”. Een mooie mix die het geheel ook toekomstbestendig maakt. In 2022 hoopt de Club van 50 weer mooie evenement te organiseren waaronder het feest ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum.

     

    Op de foto zien we vanaf de trap naar beneden: Sven Brandt, Peter Middelkoop, Kim van Silfhout, Pieter van der Hoorn en Lars Hoveling. Staand van links naar rechts: Chiel van der Hoorn, Tom Drent, Maikel Waij, Rianne Winkelaar, Arjan Molenaar (zittend), Kamiel Houniet en Rik Jansen.