• Vanaf 1 juli tot in ieder geval 31 juli is het SVA-complex inclusief de kantine gesloten. Na 31 juli wordt de situatie opnieuw bekeken. Voordat de kantine open kan gaan zal deze Corona-proof moeten worden gemaakt. 

    Bestuur SVA