• Voetbaltechnisch beleidsplan SVA-jeugd
  In dit plan wordt het voetbaltechnisch beleid voor SVA beschreven en wordt aangegeven hoe SVA met bepaalde zaken omgaat. Ook staat hierin beschreven wat spelers en ouders van SVA (op voetbaltechnisch gebied) mogen verwachten en wat SVA van de ouders en spelers verwacht.

  Voetbaltechnisch beleidsplan SVA-jeugd.pdf

 • Algemeen beleidsplan SVA jeugd
  Om een vereniging als SVA draaiende en gezellig te houden is het van groot belang om met elkaar afspraken te maken. In dit algemene gedeelte van het beleidsplan wordt vermeld wat ouders en spelers van de vereniging (waaronder het jeugdbestuur) mogen verwachten. Ook staat hierin vermeld wat de verenging van de ouders en spelers verwacht.

  Algemeen beleidsplan SVA jeugd.pdf

 • Opleidingsplan SVA-jeugd
  SVA is 2-sterren partner van AZ. We betreden het veld altijd met lef. Elke wedstrijd die we gaan spelen, gaan we uit van onze eigen kracht, tegen wie we ook spelen. Iedere wedstrijd gaan we ook voor het hoogst haalbare resultaat; de wedstrijd winnen. Iedere speler in het team durft uit te blinken en is er van overtuigd dat als we goed spelen, we de wedstrijd winnen. Lees hier alles over in ons opleidingsplan.

  opleidingsplan SVA-jeugd.pdf

 • Gedragscode SVA
  Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee. En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk. Want daar gaat het toch allemaal om. Deze gedragscode poogt hierop een antwoord te geven. 

  Gedragscode SVA.pdf

 • Pestprotocol SVA
  Begeleiders/trainers van jeugdteams kunnen te maken krijgen met pestgedrag van pupillen, junioren. Alle kinderen van SVA hebben recht op een fijn en veilig "klimaat" in en rondom de velden. Daar past pesten niet bij. Voor "Ter voorkoming van..." en "wat te doen bij.." is dit pestprotocol beschikbaar.

  Pestprotocol SVA.pdf

 • Handleiding bestuursdienst zaterdag
  Degene die bestuursdienst heeft is, de bestuursvertegenwoordiger, en dus het aanspreekpunt op het complex voor diverse zaken. Bij calamiteiten/problemen is hij/zij ook degene die beslissingen kan/mag nemen. Alle omvattende taken staan hierin beschreven.

  Handleiding bestuursdienst zaterdag.pdf

 • Protocol Kunstgrasvelden
  Lees in dit protocol o.a. wat de regels zijn m.b.t. onze kunstgrasvelden bij afgelastingen zoals bij sneeuw en opdooi. Tevens regels m.b.t. het gebruik van de lichtinstallatie en aanvraag door derden voor activiteiten op onze velden.

  protocol kunstgrasvelden.pdf

 • Protocol oefen- en avondwedstrijden
  Je wilt met je team een avond- of oefenwedstrijd spelen. Wat moet je hiervoor doen en waar moet je rekening mee houden? Inclusief de betreffende contactpersonen staat dit allemaal hierin beschreven.

  Protocol oefen-en avondwedstrijden.pdf